Unes escales d’una casa adossada que la part de damunt era un espai tancat de golfa i van obrir el sostre i van posar una escala penjada a la paret amb petjada tota de fusta i sense contrapetja, és a dir que entra escala i escala passa la llum, té obertura i dona un espai obert amb netedat, es pot pujar a dalt i passa la llum per tot arreu i tota ella és de fusta de flandes enllistonat. El barrot de l’escala és del mateix estil que tenia la casa original des dels seus inicis i així manté el mateix joc de dalt a baix.

En que te puedo ayudar
Enviar por Whatsapp