Moble fet amb HPL, és un material que aguanta molt la humitat, que és fort com el ferro i està tot fet sense farratge ni res. Tot colat en esquerdes i tot el farratge amagat.

                         

Aquí podem veure a la banda dreta un armari on hi ha els diferencials, endolls, aixetes i les aigües. A la banda esquerra hi ha una petita trampilla que s’obre i es tanca, aquesta serveix per disposar els gots d’aigua un cop usats. A la part central podem trobar una màquina per beure aigua a la terrassa.

En aquestes altres fotos podem veure les portes obertes on es veuen tots els conductes de l’aigua i s’hi posa tot el magatzem d’aigua (situat a la part esquerra). També hi trobem els endolls de l’electre i les tomes d’aigua.  A l’esquerra també hi ha el cubell de la brossa.

                                          

En que te puedo ayudar
Enviar por Whatsapp